Jumat, 15 Februari 2013Kehadirat Thian Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan Nabi Kong Zhi. Dipermuliakanlah.

Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan, berkenan kiranya
Thian                                                                                                                                                  mengaruniai kami kekuatan didalam mengembangkan benih kebajikan yang telah Tuhan tanamkan dan hidupkan didalam diri kami. Berkembanglah peri cinta kasih Teguh didalam menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, selalu berperilaku susila bijaksana didalam perbuatan dan dapat dipercaya dalam menunaikan tugas kewajiban dan janji kami, Yakin hanya inilah dapat  membawa Rahmat damai, dan bahagia kini dan selama-lamanya. Dipermuliakanlah.

Berkenan pula kiranya Thian mengaruniai kami kekuatan dan kemampuan mengendalikan diri kembali kepada hidup susila , tidak melihat yang tidak susila sehingga bersihlah mata batin kami, tidak mendengar yang tidak susila sehingga dibebaskanlah ucapan-ucapan kami dari hal yang jahat, serta tidak melakukan yang tidak susila sehingga mulialah segenap gerak lahir batin kami. Kami yakin didalamnyalah akan turun bahagia damai dan keselamatan jiwa kini dan selama-lamanya. Dipermuliakanlah

Ya Huang Tian kuatkan lah iman ku, berilah aku kesabaran untuk menghadapi semua cobaan yang datang silih berganti dalam hidup ku, sehatkanlah rohani maupun jasmani aku dan kedua orangtua ku panjangkanlah usia kami serta bimbinglah langkah kaki kami dan hati kami menuju kejalan mu. Dipermuliakanlah

Ya Huang Tian yang maha Tinggi pencipta seru alam semesta ini mudahkanlah segala urusan ku, mudahkan lah segala Rejeki ku, mudahkanlah aku dalam mendapatkan berkah dan karunia mu Tian. Ya Huang Tian mudahkanlah aku dalam mengkontrol segala sifat dan sifat ku yang  didasari oleh rasa amarah, rasa egois, rasa iri dan dengki terhadap sesama serta bantulah aku dalam menganggunkan sikap dan sifat ku agar Tian segera mempertemukan aku dengan belahan jiwa yang berbudi perkerti baik, berejeki baik, berrtanggung jawab, penuh cinta dan kasih terhadap sesama maupun didalam keluarga dan dapat membimbing ku ke jalan yang boleh Nabi KongZhi. Dipermuliakanlah

Sembah dan sujud kehadirat Tian semoga jauhlah hati dari keluh gerutu dan kelemahan kepada Tian dari sesal penyalahan kepada sesamadapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Tian senantiasa penilik pembimbing dan penyerta hidup kami.

ShanZai                                                                                                                                                 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar